Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://www.judoboxes.cz. E-shop provozuje společnost JUDOBOXES s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82822 se sídlem Leskovec nad Moravicí 222, 793 68 Leskovec nad Moravicí a korespondenční adresou Nové Bránice 131, 664 64, IČ: 09351311, DIČ: CZ 09351311 (neplátce DPH).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Sbíráme informace o vás, během nákupního procesu na našem e-shopu (za účelem plnění závazků a zlepšení kvality našich produktů a služeb)

Jaká data sbíráme a uchováváme

Během návštěvy naší stránky, budeme sledovat:

 • Již zobrazené produkty: tyto informace můžeme použít k zobrazení již prohlédnutých produktů.
 • Lokace, IP adresa a typ prohlížeče: tyto údaje používáme např. pro spočítání daní a poštovného
 • Adresa dodání: O zadání tohoto údaje Vás žádáme z důvodu předběžné kalkulace ceny za dopravu dříve, než vytvoříte objednávku a bude Vám zasláno zboží.

Soubory cookie také používáme ke sledování obsahu košíku při procházení našich stránek.

Pokud u nás budete nakupovat, vyžádáme si od vás informace jako jsou vaše jméno, fakturační adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, platební údaje a také volitelné informace o vašem účtu jako jsou uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou použity k účelům jako např.:

 • Zaslaní informací o vašem účtu a objednávce
 • Odpovědi na vaše požadavky včetně vrácení peněz a reklamací
 • Zpracování platby a předcházení podvodům
 • Nastavení vašeho účtu v našem obchodě
 • Dodržování veškerých právních předpisů, například výpočet daně, vystavení faktury apod.
 • Zlepšujete nabídku našeho obchodu
 • Umožnujete zasílat marketingové zprávy v případě, že se je rozhodnete odebírat.

Pokud vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, email a telefonní číslo, které budou použity v budoucnu pro vyplnění stránky pokladny. Vaše informace obvykle ukládáme po dobu, po kterou je používáme k účelům, pro které byly vyžádány a poté již není právně nutné je uchovávat. Kupříkladu informace o objednávce uchováváme po dobu 5 let kvůli daňovým a účetním účelům. Tyto informace obsahují vaše jméno, email, fakturační a doručovací adresu. Budeme rovněž uchovávat komentáře či recenze, pokud se je rozhodnete zveřejnit a náš e-shop Vám to dovolí.

Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a marketingové účely.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kdo z našeho týmu má přístup

K informacím, které nám poskytnete, mají přístup členové našeho týmu. Například jak Administrátoři, tak Manažeři obchodu mají přístup k:

 • Informace o objednávce, co bylo zakoupeno, kdy to bylo zakoupeno a kam by mělo být zboží zasláno, a
 • Informace o zákazníkovi jako jsou vaše jméno, emailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresa, telefon.

Členové našeho týmu mají přístup k těmto informacím, aby pomohli zpracovávat objednávky, refundace a poskytovali podporu zákazníkům. Všichni striktně dodržují principy ochrany osobních údajů.

Co sdílíme s ostatními

Sdílíme informace s třetími stranami, které nám pomáhají při zpracování vašich objednávek a námi poskytovaných služeb, například dopravce zasilkovna.cz, DPD, Česká pošta, platební brány paypal a gopay.

Platby

Platby přijímáme na účet společnosti nebo prostřednictvím dopravce zasilkovna.cz, DPD (dobírka). Platby mohou být realizovány také prostřednictvím třetích stran (banky, visa, mastercard, paypal, gopay, google apod.).

GDPR

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že poskytuje prodávajícímu ke zpracování osobní údaje za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, DIČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu 5 let od poskytnutí souhlasu prodávajícímu.

Společnost informuje, že každá fyzická osoba má právo na přístup k osobním údajům, právo na změnu údajů, právo na omezení zpracování, právo na výmaz údajů, právo na přenositelnost údajů a případně právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Právo odvolat souhlas i dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možno využít prostřednictvím emailu info@judoboxes.cz.

Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv požadavků nás prosím kontaktujte na: info@judoboxes.cz, mobil: 704609175

Účinnost: 1.8.2020